• FAQs

FAQs

Nguyễn Minh Anh - minhanh147@yahoo.com (17:13 - 30/06/2015)
Answer by

Các sản phẩm mua tại LMS VN đều được hỗ trợ bảo hành tại tất cả các showroom trên toàn quốc, Quý khách có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các Showroom khác nhau của LMS VN để được nhân viên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ bảo hành giúp.

Xin cảm ơn

Nguyễn Minh Anh - nguyena@gmail.com (17:11 - 30/06/2015)
Answer by

Các sản phẩm mua tại LMS VN đều được hỗ trợ bảo hành tại tất cả các showroom trên toàn quốc, Quý khách có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các Showroom khác nhau của LMS VN để được nhân viên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ bảo hành giúp.

Xin cảm ơn

Nguyễn Minh Anh - nguyena@gmail.com (17:10 - 30/06/2015)
Answer by

Các sản phẩm mua tại LMS VN đều được hỗ trợ bảo hành tại tất cả các showroom trên toàn quốc, Quý khách có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các Showroom khác nhau của LMS VN để được nhân viên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ bảo hành giúp.

Xin cảm ơn

Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com (17:09 - 30/06/2015)
Answer by

Các sản phẩm mua tại LMS VN đều được hỗ trợ bảo hành tại tất cả các showroom trên toàn quốc, Quý khách có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các Showroom khác nhau của LMS VN để được nhân viên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ bảo hành giúp.

Xin cảm ơn